Aito suomalainen luontovalokuva
 
 
Tietotekniikka ei saa olla itse tarkoitus vaan se on väline, jonka avulla parannetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvin toimiva tietojärjestelmä helpottaa työskentelyä ja parantaa kommunikaatiota sekä mahdollistaa uudet innovaatiot.
 
KYSYMYS:
Millainen on hyvä IT-investointi?
 
VASTAUS:

Hyvä IT-investointi:

- Täyttää sille asetetut toiminnalliset tavoitteet.
- Pysyy toteutukselle asetetun aikataulun ja budjetin raameissa.
- Ei lisää sovellusalueen tietojärjestelmien monimutkaisuutta.
- Täyttää tietoturvavaatimukset.
- Helpottaa tietojärjestelmän ylläpitoa ja parantaa palvelun saatavuutta ja laatua.
- Ei sido yhteen toimittajaan.
- Säästää ylläpitokustannuksissa ja auttaa suuntaamaan IT-budjetin tietojenkäsittelyn kehittämiseen, ei pelkästään järjestelmien ylläpitoon tai lisenssimaksuihin.

 
KYSYMYS:
 
Käytössäni on rajallinen budjetti. Kuinka minulla on varaa tietojenkäsittelyn kehittämiseen?
 
VASTAUS:

- Kun valitset Google Apps Software as Service-sovelluksen, palvelimien hankinta- ja suurin osa ylläpitokuluista jää pois.
- Kun valitset Digipartnerin projektitoimituksen, saat käyttöönottoprojektillesi ennalta sovitun aikataulun ja budjetin.
- Kun valitset Digipartnerin ratkaisun, et joudu itse ylläpitämään useita sovelluspalvelimia, lisenssejä, varmistuksia, verkkoelementtejä, tietokantoja, tietokantapalvelimia ja muita laitteita, mutta silti pystyt parantamaan palvelun laatua ja saatavuutta!
- Kun säästät IT-ylläpidon kiinteistä kuluista, pystyt suuntaamaan kehitysresurssit IT-palveluiden kehittämiseen. 
- Kun otat käyttöösi Google Cloud Computing alustalla toimivat Software as Service-sovellukset, mahdollistat paremman kommunikaation ja uudet toimintatavat yrityksen sisällä ja eri sidosryhmien välillä.

Tietojärjestelmän käyttäjille tämä näkyy uudenlaisena tapana tehdä ryhmätyötä sekä mahdollisuutena uusiin innovaatioihin.
 
Ota yhteyttä ja kerro ajatuksistasi, esittelemme mielelämme Google Apps Software as Service-ratkaisun mahdollisuuksia.
 
 
 
 
 
Comments