Aito suomalainen luontovalokuva
 
 

Digipartner -esittely

 
Käyttämällä Google Apps sovelluksia organisaatiot voivat säästää IT-kustannuksista puolet tai jopa kaksi kolmasosaa nykyisestä.
(Forrester, January 5, 2009: Should Your Email Live In The Cloud? A Comparative Cost Analysis by Ted Schadler for Information & Knowledge Management Professionals).
 
Digipartner on Googlen sovelluspalvelualustalle perustuvien verkkosovellusten asiantuntija ja tekninen alihankkija suomalaisille pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille. 
 
Vahvinta osaamisaluettamme on Google Apps -sovelluskehys.
 
Toteutamme Googlen avulla mittatilaustyönä räätälöityjä verkkosovelluksia hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Lisäksi tarjoamme Google Apps sovellusten koulutus- ja konsultointipalveluita.
 

Verkkosovellukset ja verkkopalvelut

Verkossa on mahdollista toteuttaa lähes millainen palvelu tahansa. Verkkosovellukset mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan tai tehostavat hyväksi todettua liiketoimintamallia. Vain mielikuvitus ja hyvät ideat ovat rajana uusien palveluiden toteutukselle. Teknisesti toteutus voi olla täysin ainutkertainen tai usean valmiin verkkosovelluksen räätälöity yhdistelmä.

Esimerkit:

 

1. Uusi idea

Hyvänkin idean toteuttaminen kaatuu usein teknisen toteutuksen monimutkaisuuteen. Monimutkaisuutta voidaan kuitenkin vähentää hyödyntämällä toteutuksen apuna jo olemassa olevia ratkaisuja. Googlen ja Digipartnerin sovellussalkusta löytyy useita verkkosovelluksia, joita sopivasti yhdistelemällä voidaan toteuttaa erittäin laajoja kokonaisuuksia.

2. Työpöytäsovelluksen muuntaminen verkkosovellukseksi

Perinteiset työpöytäohjelmistot siirtyvät kovalla vauhdilla verkkoon ja muuttuvat selainkäyttöisiksi. Selainkäyttöiset verkkosovellukset mahdollistavat sovelluksen käytön mistä tahansa tietokoneesta, jossa on verkkoyhteys.

Näin myös ylläpitoa hankaloittavien ja kustannuksia lisäävien toimisto-ohjelmien tarve vähenee, kun pelkkä internet-selain riittää useimmille käyttäjille toimisto-ohjelmien käyttöön.

Tyypillinen esimerkki työpöytäsovelluksen muuntamisesta verkkosovellukseksi on esim. sähköpostiohjelmiston, Excelillä toteutettujen taulukoiden, yksinkertaisten tekstinkäsittelydokumenttien sekä PP-esitysten käsittely Google-verkkosovelluksen avulla.

3. Verkko-osallistuminen

Verkko-osallistumispalvelut (e-participation, e-government) on usein suunnattu esimerkiksi kuntalaisten osallistumisen aktivoimiseksi. Toisaalta verkko-osallistuminen sopii yhtä hyvin vaikkapa yhdistysten, urheiluseurojen tai taloyhtiön yhteisten asioiden hoitoon.

Kokemuksiamme verkko-osallistumispalveluiden toteuttamisesta erityisesti julkisen sektorin tarpeisiin voidaan hyödyntää yhdistyksissä sekä pk-yrityksissä verkkopohjaisessa projekti- ja tiimityössä.

4. Hakukonemarkkinointi


Hakukonemarkkinointi kasvattaa kävijämääriä.
 
Verkkomarkkinoinnilla on mahdollista saada huomattavia lisätuloja sekä merkittävästi näkyvyyttä yritykselle. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Verkkomarkkinointi vaatii ymmärrystä verkkobisneksen pelisäännöistä ja nettikäyttäjien toimintatavoista. Markkinointi verkossa toimii eri pelisääntöjen mukaan kuin muissa medioissa.
 
Yksi verkkomarkkinoinnin keskeisistä osa-alueista on hakukonemarkkinointi, joka jakaantuu hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin. Digipartnerilla on pitkä kokemus hakukonemarkkinoinnista ja autamme mielellämme Teitä toteuttamaan onnistuneen nettikampanjan. 
 

5. Verkkosovellusten asentaminen ja räätälöiminen

 
Asennamme ja räätälöimme verkkosovelluksia. Opastamme miten yritykset ja yhteisöt voivat helposti ottaa käyttöön verkkopohjaiset työpöytäohjelmistot, esimerkiksi taulukkolaskenta-, tekstinkäsittely-, esitys-, sisällönhallinta-, sähköposti- tai ryhmäkalenterit.
 
Asennamme myös verkkokyselylomakkeet, keskustelufoorumit, wikit, kuvagalleriat, tietokantatyökalut, projektien hallintasovellukset, verkko-oppimisympäristöt, tuoteluettelot, tiimi-, projekti- tai toimialakohtaiset extranet-järjestelmät.
 
Autamme mielellämme myös verkkopohjaisen videoneuvottelujärjestelmän käyttöönotossa.
 

6. Koulutus ja konsultointi

 
Autamme asiakkaitamme tutustumaan Google sovellusten  tarjoamaan mahdollisuuteen säästää IT-kustannuksissa satoja tai jopa tuhansia euroja vuodessa. Vaikka yrityksen IT-kustannukset pienenevät puoleen tai jopa neljäsosaan nykyisestä, tietoturva, palvelujen käytettävyys ja saatavuus eivät huonone, vaan saattavat jopa parantua aikaisemmasta.
 
 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
 
Voit myös soittaa puh. +358 50 306 6385. Timo Kallio (TK-Solutions) vastaa mahdollisiin kysymyksiin ja kertoo mielellään lisää Digipartner kumppaniverkoston toiminnasta.
Comments